• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia którymi wolno opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu małych części w wyniku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces doprowadzenia niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym instrumentem do takiego procesu są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub również lampy elektronowe. Do w większości wypadków spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.